สายการผลิต

โรงงานของเราได้ผ่านระบบการรับรองการควบคุมคุณภาพ ISO9001: 2015
มาตรฐานการควบคุมระบบ ISO9001 มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงการผลิตฟิล์ม

สายการผลิต:

Shenzhen City Hunter-Men Plastics Products Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Shenzhen City Hunter-Men Plastics Products Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

ฝากข้อความ